Frivillig akkord

Frivillig akkord er en aftale mellem dig og dine kreditorer om, hvordan din gæld skal afvikles, og det giver dig derfor mulighed for at komme af med en stor gæld over en overskuelig årrække.

Ved frivillig akkord indgås aftalen uden indblanding fra offentlige myndigheder såsom fogedretten eller skifteretten. Aftalen går ud på, at din gæld nedskrives med en vis procentdel, så du kan se frem til at blive gældfri inden for en årrække, såfremt du overholder din del af aftalen. Hvis de månedlige afdrag ikke overholdes, er kreditorerne ikke bundet af jeres aftale, og du skylder igen det oprindelige beløb.

For at opnå en frivillig akkord skal din gæld være af en størrelse, så du ikke har mulighed for at betale den tilbage indenfor en overskuelig årrække. Derudover er det et krav, at du har en stabil indtægt, så du har mulighed for at overholde aftalen, der indgås med kreditorerne.

Akkord Huset kan tilbyde dig den professionelle hjælp, du har brug for, når du skal forhandle frivillige akkorder. Vi kan hjælpe med at få det skyldige beløb så langt ned som muligt samtidig med, at vi sikrer, at det juridiske er i orden.

 

 

Foto: Colourbox.com

JEG VIL GERNE KONTAKTES