Frivillig akkord – er det noget for mig?

Jeg har økonomiske problemer og en alt for stor gæld – hvad er en frivillig akkord, og er akkord noget for mig?

En løsning på økonomiske problemer og gæld kan være, at du indgår en akkordordning med dem, du skylder penge, dvs. dine kreditorer. En akkord kan indgås som en frivillig akkord eller en tvangsakkord. En frivillig akkord er en aftale mellem dig og dine kreditorer, hvor dine kreditorer helt eller delvist eftergiver gælden, eller de giver dig henstand, dvs. mulighed for at vente med betale af på gælden. Nogen gange kan man forhandle med kreditorerne og få rentestop.

Eksempelvis kan gammel Skattegæld og SU lån under nogle omstændigheder blive slettet og eftergivet helt, alt efter dine omstændigheder, herunder såfremt du er uden udsigt til at kunne komme i arbejde.

Læs mere om eftergivelse af SU gæld på www.borger.dk.

Har du skattegæld, du vil forsøge at få eftergivet, kan du finder en blanket til at ansøge om eftergivelse på www.skat.dk. Brug søgefeltet og søg på ”eftergivelse” på hjemmesiden.

Formålet med en frivillig akkord er, at du får dine kreditorer til at acceptere, at de kun modtager en del af deres tilgodehavende og således eftergiver en del af gælden. En frivillig akkord løber typisk over nogle år, og du vil derfor kunne se frem til at blive gældsfri efter den aftalte periode. Akkorden skaber ro i hverdagen samt over gældes afvikling.

Ofte vil dine kreditorer kræve, at alle dine kreditorer deltager i den aftalte frivillige akkord. Hvis du har mange kreditorer kan det gøre det vanskeligt at aftale en frivillig akkord.

Du skal derfor starte med at skabe overblik over din økonomi. Se artikel om hjælp til gæld.

I tilfælde, hvor nogle af dine kreditorer ikke vil medvirke til en frivillig akkord, vil man måske forsøge at få gennemført en tvangsakkord eller en gældssanering. Der kan opsættes en række betingelser for en tvangsakkord, herunder eksempelvis, at din eventuelle formue fordeles mellem dine kreditorer.

Det kan være svært selv at få overblik og at håndtere forhandlingen med kreditorerne. Måske er dem du skylder penge blevet vrede på dig fordi du ikke har betalt i lang tid? Måske kender du ikke alle dine muligheder? Måske er gælden forældet? Det kan være svært at vide hvordan man skal starte.

Hvis du er i tvivl, om frivillig akkord er noget for dig så kontakt Akkord Huset. Så kan vi sammen finde frem til den løsning, der er bedst for dig. Vi hjælper dig hele vejen i forløbet, dvs. fra den indledende gennemgang og vurdering af din økonomi, til kontakt til dine kreditorer, og til den endelige aftale om akkord foreligger.

Vores rådgivning er naturligvis fortrolig.

Kan frivillig akkord ikke hjælpe dig, er der også mulighed for at søge gældssanering. Læs om gældssanering her.

Kontakt os her.

 

Foto: Colourbox.com

< Tilbage til listen

JEG VIL GERNE KONTAKTES