Er gældssanering noget for mig?

Gældssanering kan lyde tillokkende. Men selvom din gæld er blevet uoverskuelig stor, må du ikke tro, at gældssanering er en nem løsning. Gældssanering kræver nemlig, at du er parat til at tage fuldt økonomisk ansvar, og at du er klar til at leve med en meget stram økonomi i mange år fremover.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned. Hvis din gæld bliver sat ned, så bliver der lavet en fremadrettet afdragsordning, hvor du skal betale alt det, du overhovedet kan. En gældssanering kan være den eneste udvej for dig for at blive gældsfri, hvis det er umuligt for dig at betale din gæld tilbage selv, eller såfremt der ikke kan etableres en frivillig akkord ordning med dine kreditorer.

Du kan læse mere om gældssanering i vejledningerne på www.domstol.dk. Her kan du også hente den blanket, som skal udfyldes og indsendes til Skifteretten.

Personer, der opfylder nogle faste betingelser kan søge gældssanering. For det første skal du opfylde betingelsen om, at det ikke er muligt for dig at betale din gæld tilbage. Dernæst skal din situation (omstændighederne i øvrigt) tale for, at du gives gældssanering. Det betyder bl.a., at alderen på din gæld, omstændighederne ved pådragelsen af gælden og din hidtidige afvikling af gælden skal tale for en gældssanering.

Skifteretten er den myndighed, der afgør, om du kan få gældssanering eller ej. Skifteretten vurderer en række forhold, herunder bl.a., om det er umuligt for dig at betale din gæld tilbage. Skifteretten kan således beslutte, at dine kreditorer ikke får deres fulde tilgodehavende. Skifteretten skal blandt andet mene, at du er havnet i en håbløs gældssituation.

Skifteretten afgør, hvor meget din gæld kan blive sat ned, og hvor meget, du skal betale om året i årene fremover. Skifteretten vil oftest lægge en plan over en årrække, oftest 3-5 år. Herefter er du fri af gælden, hvis du overholder afdragsordningen. I sjældne tilfælde kan gælden blive sat ned til 0 kroner.

Det kommer helt an på dine økonomiske forhold, om din gæld kan blive slettet eller hvor meget den kan blive sat ned. Der bliver således set på dine indtægter og udgifter, herunder om du er enlig eller gift/samboende, om du har børn, hvor gamle dine børn er osv.

Hvis du har mistet overblikket over din økonomiske situation, og du ønsker hjælp til at få nedbragt din gæld, eller til at få vurderet, om gældssanering er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte Akkord Huset.

Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over din situation og få lagt en plan, herunder om du vil være bedre stillet med en frivillig akkord ordning.

Rådgivningen herom er naturligvis fortrolig.

Få en gratis indledende samtale. Kontakt os her.

 

Foto: Colourbox.com

< Tilbage til listen

JEG VIL GERNE KONTAKTES