HVORDAN GØR VI

Akkord Huset hjælper dig med at skabe overblik over din økonomi og lægger en plan for, hvordan du kommer ud af din gæld.

Vi overtager kontakten og forhandlingen med dine kreditorer, så du ikke længere selv skal tænke over den gæld, du ikke kan komme af med og dermed får du en god mulighed for at blive gældfri inden for en overskuelig årrække.

Akkord Huset hjælper dig med at:

 • Skabe et overblik over din gæld og din nuværende økonomiske situation
 • Lægge en plan for, hvordan du på den hurtigste og bedste måde kommer ud af din gæld
 • Forhandle med dine kreditorer, så du ikke selv har kontakten med dem
 • Søge gældssanering eller frivillig akkord for, at du kan blive gældfri
 • At styre dine månedlige betalinger, så akkordordningen overholdes

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Første skridt mod en gældfri fremtid er at kontakte Akkord Huset. Det kan du gøre på telefon, e-mail eller med et enkelt klik. Vi vil herefter aftale en gratis indledende samtale hvor du får en vurdering af dine muligheder for at blive gældfri.
Vi overtager efterfølgende al kontakt med dine kreditorer og forhandler os frem til den bedste økonomiske løsning for dig. På den måde får du ro og fred, så du ikke skal tænke på din gæld eller på at blive presset af dine kreditorer.

Akkord Huset gennemser dine papirer og finder ud af, hvilken løsning der passer bedst til dig og din situation. Vi kan bl.a. tage os af gældssanering, hvor vi ansøger skifteretten om at få nedsat din gæld, så du har mulighed for at betale den ud inden for en årrække. Er gældssanering ikke mulig, forhandler vi en frivillig akkord med dine kreditorer for at få din gæld nedbragt.

For at vi kan hjælpe dig med at afvikle din gæld, er der en række afgørende faktorer, der skal være på plads.

 • Din gæld skal være større end 200.000 kr.
  Hvis din gæld er mindre end 200.000 kr. har vi ikke mulighed for at forhandle din gæld ned hos dine kreditorer. Din gæld kan dog aldrig være for stor til, at vi kan hjælpe dig.
 • Du skal have en fast månedlig indtægt
  For at vi kan nedbringe din gæld og få lavet aftaler, som du skal overholde hver måned, er det vigtigt, at du har fast job eller anden stabil indtægt, så vi kan sikre os, at du kan betale, når aftalerne er i hus.

Når vi skal i gang med din sag, er det vigtigt, at vi kan skabe os et overblik over, hvem du skylder penge til, og hvor meget du skylder. Vi har derfor brug for en fuldmagt fra dig samt alle relevante papirer, hvilket aftales i forbindelse med mødet.

Akkordhuset samarbejder med Alliance Advokater Hørsholm, når der er behov for juridisk rådgivning.

JEG VIL GERNE KONTAKTES